Teatr Kiwi to zajęcia teatralne dla dzieci, gdzie rozwijają kreatywność, umiejętności aktorskie i współpracę grupową. Działa arteterapeutyczne i pedagogika przeżyć wspierają odkrywanie samego siebie przez doświadczenia teatralne. Cykl zajęć kończy się stworzeniem i wystawieniem spektaklu, umożliwiając dzieciom prezentację swoich osiągnięć przed publicznością. Teatr Kiwi to nie tylko nauka teatralnych tajników, ale także fascynująca podróż ku odkryciu własnych możliwości poprzez sztukę teatralną.

Zajęcia grupowe dla dzieci 7-13 lat

Harmonogram zajęć:
wtorki 16.00-18.00
środy 17.00-19.00

Sala widowiskowa, Parter

Cena:
60 zł/m-c lub 48 zł/m-c (rabat z kartą Rybka)

Prowadząca:
Magdalena Martyniak –  instruktorka teatralna, artystka, pedagożka, animatorka społeczno-kulturalna, aktorka i w wolnych chwilach poetka. Związana z kulturą i edukacją kulturalną, ze szczególnym naciskiem na edukację teatralną. Absolwentka Animacji Społeczno-Kulturalnej oraz Edukacji Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2020-2021 aktywnie uczestniczyła w programie Partnerek Teatroteki Szkolnej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Prowadzi liczne dziecięce zespoły i w czerwcu 2022 roku brała udział w projekcie „Arteterapia” na Uniwersytecie Śląskim, wspierając twórczo Ukraińskie rodziny. Zajmuje się także reżyserią, organizacją i udziałem w projektach na terenie Polski, zwłaszcza na Śląsku. W teatrze kładzie nacisk na emocje, prawdę, dobro i piękno, przekazywane przez zabawę. Jej pasja do teatru lalki i cienia owocuje autorskimi spektaklami dla dzieci. Jej podejście pedagogiczne opiera się na budowaniu relacji z dzieckiem poprzez szeroko pojętą sztukę, zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania myśli i uczuć, oraz wykorzystanie działań arteterapeutycznych. Wartości te są zgodne z słowami Cathy A. Malchiodi, według których „sztuki piękne są potężnym narzędziem komunikacji”, a ekspresja artystyczna jest metodą wizualnego wyrażania myśli i uczuć. Teatr, jako połączenie wszystkich sztuk, zdaniem Magdy, posiada swoją wyjątkowość.